Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

Projekt azonosító száma:

 

ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2013-0001.

Projekt címe:

 

Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

Kedvezményezett neve:

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt összköltség:

 

1.422.140.541.- Ft,

Támogatás mértéke:

 

100 %

Projekt befejezési dátuma:

 

2015.06.30.

Projekt rövid összefoglalója

A projekt a Széchenyi lakóvárosban található kulturális és szabadidős létesítmények fejlesztését, a fizikai környezet színvonalának emelését, közösségi terek kialakítása mellett a közterületek rendezését, az infrastruktúra fejlesztését és energiahatékonyságának növelését tűzte ki célul.

SZÉCHENYI LAKÓVÁROS REHABILITÁCIÓJA FUNKCIÓBŐVÍTÉSSEL

2013. 10. 09.

Európai Uniós támogatásból megújul Szolnokon a Széchenyi városrész. 

Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2013-0001. azonosítószámon összesen 1.372.277.942,- Ft-ot nyert pályázati forrásból, melyből a Széchenyi lakóvárosban található kulturális és szabadidős létesítmények fejlesztését, a fizikai környezet színvonalának emelését, közösségi terek kialakítása mellett a közterületek rendezését, az infrastruktúra fejlesztését és energiahatékonyságának növelését tervezik.

A Szolnok lakosságának mintegy 20%-át befogadó Széchenyi városrész lakótelepi nagy lakószáma, a fiatalok jelentős aránya és a kedvezőtlen környezeti állapotok, a városrész várostesthez képest külpontos helyzete miatt indokolttá vált a városrész rehabilitációja.

A 2013 októberében kezdődő fejlesztések keretében 9 db hurokút felújítása valósul meg, ami útfelület felújítást, szegély- és járdaépítést, valamint a szükség szerinti közműaknák szintre emelését jelenti. Négy hurokút mellett parkolóhelyek felújítására és a jelenlegi úttal párhuzamos parkolási rendszer halszálkás jellegűvé változtatásával további 166 db új parkolóhely kialakítására nyílik lehetőség. A projekt keretében a Széchenyi körút északi és déli oldalán egy-egy "fórum" kerül majd kialakításra.

A támogatás keretében a Zöld Ház is átalakul. A külső hőszigetelés és akadálymentesítés mellett a belső terek is új funkciót kapnak. A belső átalakítás 2 helyiséget érint: hangszigetelt próbaterem kialakítása és a meglévő tornaterem multifunkciós teremmé alakítása a terem főleg kulturális célú használhatósága érdekében (színpadi előadások, koncertek szervezésére, ifjúsági fórumoknak, találkozóknak szolgál majd helyszínéül), ezzel is erősítve a közösségi életet.

A Széchenyi István Gimnázium épületén megépülése óta jelentős felújítási munkát nem végeztek.  Az iskola külső és belső felújításával és hőszigetelésével az energiaracionalizálás és az akadálymentesítés a cél.

A közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer kiépítésére is sor kerül. A lakóváros több pontján összesen 8 db térfigyelő kamera segíti majd a lakók nyugalmát és biztonságát.

A Privát Trans Kft., mint konzorciumi partner által megvalósított Széchenyi körút melletti telephelyfejlesztés a városrészben elérhető műszaki szolgáltatások palettáját és minőségi színvonalát bővíti.  Az eddig csak a vállalkozói réteget kiszolgáló telephely a lakosság felé is kiterjeszti és megnyitja szolgáltatásait.

Programalap keretében a lakótelepen működő civil szervezetek bevonásával "mini-projektek" formájában „Miénk ez a városrész!”  címmel közösségépítést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő, az akcióterületi lokálpatriotizmust erősítő akciók, rendezvények kerülnek megvalósításra, míg "Zöld re-generáció" címmel - az integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódóan városrész szépítő akciók valósulnak meg, amely eredménye egy rendezettebb, élhetőbb, szebb városrész.

Az elnyert támogatásból a Széchenyi lakóváros környezete és lakói lehetőséget kapnak a közösségi élet, a megélhetés, a lakókörnyezetük és az életszínvonaluk komfortosabbá válásához.

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás összege: 1.372.277.942.- Ft, intenzitása: 97,5%. 

A fejlesztésekről bővebb információt a www.szolnok.hu és www.szvf.hu weboldalon olvashatnak.

KEDVENC VÁROSRÉSZEM, A SZÉCHENYI!

2015. 05. 04.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. pályázatot hirdet „Kedvenc városrészem, a Széchenyi!” címmel általános- és középiskolás diákok részére az ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2013-0001 azonosító számú, „Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel” című projekt keretében, amelynek témája a Széchenyi városrészben megvalósuló városrehabilitációs fejlesztés.

A pályázat célja

Lassan a végéhez közeledik a „Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel” című projekt, melynek célja többek között a városrész népességvonzó erejének fokozása, bekapcsolása Szolnok életébe és szerkezetébe, szerepkörének gazdagítása, kulturális és szabadidős létesítményekkel ellátása, a környezet állapotának javítása, közösségi és játszóterek kialakítása, a közterületek rendezése, a közlekedés és a közbiztonság fejlesztése, a panelos épületállomány felújítása és energiahatákonyságának növelése, a távfűtés megújuló energiaforrásra átállítása és új lakásépítési területek biztosítása.

A projekt részeként olyan műveket várunk Tőletek, amelyek a Széchenyi városrészben megvalósult fejlesztésekkel kapcsolatos élményeiteket, érzéseiteket fejezik ki. Mutassátok be, Ti hogyan látjátok, hogyan élitek meg a lakóváros fejlődését!

Kategóriák

A kiírásra általános- és középiskolás diákok pályázhatnak lakhelytől függetlenül, egyénileg az alábbi három kategóriában:

1.     alsó tagozatos iskolás rajzpályázat

2.     felső tagozatos iskolás rajzpályázat

3.     középiskolás fotó- és média pályázat

Résztvevőnként egy pályaművet nevezhettek be!

A rajzokat A/4-es vagy A/3-as méretben kérjük elkészíteni szabadon választható technikával. Használhattok ceruzát, tollat, tust, zsírkrétát, pasztellkrétát, vízfestéket stb., de mindenképp az eredeti példányt küldjétek be!

Fotó fájltípusa: jpeg, felbontása: min300dpi

Az elkészült pályaműveknek címet is adhattok.

A pályázattal benyújtandó

Kiskorú diák csak szülő és/vagy gondviselő, vagy felkészítő tanára hozzájárulásával vehet részt a versenyen, ezért kérünk Titeket, hogy az elkészült műhöz csatoljátok hozzá kitöltve és aláírva a www.szvf.hu oldalról letölthető jelentkezési lapot is!

A pályázat keretében benyújtandó:

1.     Egy darab, a fent meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészített pályamű

2.     Hiánytalanul kitöltött, szülő/gondviselő által aláírt jelentkezési lap

A beküldött pályamunkákat a pályázat kiírójaként nem vagyunk kötelesek megőrizni, azokat visszaküldeni nem áll módunkban.

A pályázat beküldése egyben hozzájárulást is jelent, hogy a pályaművet publikáljuk nyomtatott vagy elektronikus formában, a felhasznált alkotásokért ellenszolgáltatást, jogdíjat semmilyen jogcímen nem áll módunkban fizetni.

Az iskolák az alkotásokat együttesen is elküldhetik részünkre.

Beadás módja, határideje

Kérjük, az eredeti rajzotokat a jelentkezési lappal együtt egy borítékban juttassátok el személyesen vagy postai úton a Szolnoki Városfejlesztő részére, amelyre írjátok rá: „Kedvenc városrészem, a Széchenyi!”

Cím:     Szolnoki Városfejlesztő Zrt.

            5000 Szolnok, József Attila út 83. D épület      

A fotó és média pályaműveteket pedig digitális formában a kitöltött, aláírt nevezési lappal együtt a kocsis@szvf.hu e-mail címre küldjétek el tárgyként a „Kedvenc városrészem, a Széchenyi! jeligét megadva.

Beérkezési határidő: 2015. június 15. 16.00 óra (meghosszabbított határidő!)

Kiválasztási eljárás

A beküldött műveiteket független zsűri bírálja el. A nyertes pályázatok kiválasztásánál fontos szerepet játszik a művészi érték, a kreativitás, a pályázat témájának megjelenítése, az egyediség és a kidolgozottság.

A verseny során minden kategóriában 3 alkotás kerül díjazásra, az alábbiak szerint:

1. helyezett: 100.000 Ft értékű ajándékcsomag

2. helyezett: 65.000 Ft értékű ajándékcsomag   

3. helyezett: 30.000 Ft értékű ajándékcsomag

A nyerteseket e-mailen és a www.szvf.hu weboldalon tájékoztatjuk.

A legjobb alkotásokból kiállítást rendezünk a megújult Zöld Házban, ahol a díjazottak egy átadó ünnepségen vehetik át jutalmukat.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást kérhettek Kocsis Erikától a kocsis@szvf.hu e-mail címen.

A pályázat kiírójaként a változtatás jogát a változtatások egyidejű közzététele mellett fenntartjuk!

Várjuk műveiteket és kellemes alkotást kívánunk!

2015. június 24.

Sajtóközlemény

Európai Uniós támogatás keretében valósul meg Szolnokon a Széchenyi lakóváros rehabilitációja

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2013-0001 azonosító számú, „Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel” című pályázata 1.422.140.541,-Ft támogatásban részesült. A projekt keretében elszámolható összköltség: 1.457.463.141,-Ft.

A befejezett fejlesztések keretében 9 db hurokút felújítása valósult meg, ami útfelület felújítást, szegély- és járdaépítést, valamint a szükség szerinti közműaknák szintre emelését jelenti. A hurokutak mellett parkolóhelyek felújítása és a jelenlegi úttal párhuzamos parkolási rendszer halszálkás jellegűvé változtatásával további 166 db új parkolóhely kialakítása valósult meg. A projekt keretében a Széchenyi körút északi és déli oldalán egy-egy "fórum" került kialakításra. A támogatás keretében a Zöld Ház is átalakult. A külső hőszigetelés és akadálymentesítés mellett a belső terek is új funkciót kaptak. A belső átalakítás 2 helyiséget érintett: hangszigetelt próbaterem kialakítása és a meglévő tornaterem multifunkciós teremmé alakítása a terem főleg kulturális célú használhatósága érdekében (színpadi előadások, koncertek szervezésére, ifjúsági fórumoknak, találkozóknak szolgál majd helyszínéül), ezzel is erősítve a közösségi életet.

A Széchenyi István Gimnázium épületén megépülése óta jelentős felújítási munkát nem végeztek.  Az iskola külső és belső felújítása befejeződött. A hőszigeteléssel és az energiaracionalizálással jelentős mértékben csökkentettük a működési költségeket.

A közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer kiépítésére is sor került. A lakóváros több pontján összesen 8 db térfigyelő kamera segíti a rendőrség munkáját.

A Privát Trans Kft., mint konzorciumi partner által megvalósított Széchenyi körút melletti telephelyfejlesztés a városrészben elérhető műszaki szolgáltatások palettáját és minőségi színvonalát bővíti. 

Programalap keretében a lakótelepen működő civil szervezetek bevonásával "mini-projektek" formájában „Miénk ez a városrész!”  címmel közösségépítést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő, az akcióterületi lokálpatriotizmust erősítő akciók, rendezvények kerülnek megvalósításra, míg "Zöld re-generáció" címmel - az integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódóan városrész szépítő akciók valósultak meg, amely eredménye egy rendezettebb, élhetőbb, szebb városrész.

A regionális operatív programokból támogatott projektek támogatása növeléséről szóló kormány határozat 49.862.599,-Ft költségnövekményt hagyott jóvá, melynek köszönhetően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hurokutak kivitelezési munkáihoz nem kellett önerőt biztosítania.

További információt a www.szolnok.hu és a www.szvf.hu honlapokon olvashatnak.

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app