Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

A Katona József utcai ...

A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése / A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése

Fejlesztésekkel javítják a katona józsef utcai szegregátum helyzetét

 

A Széchenyi 2020 program keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztésének megvalósítására 180 millió forint, valamint a hozzá kapcsolódó humán szolgáltatások fejlesztésére további 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Szolnok város esélyegyenlőségi politikájában évek óta szerepel a városban található szegregátumokban élők lakókörülményeinek fejlesztése. A város 2010 után több olyan sikeres szociális célú városrehabilitációs fejlesztést valósított meg, amely a város szegregátumaiban élőket célozta.

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című pályázati felhívásra. A benyújtott „Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-6.7.1-16-SL1-2017-00001 azonosító számú pályázat 2018. április 25-i döntés szerint 180 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szolnok városa sikeres szociális célú városrehabilitációs programot valósított meg korábban a Törteli út és környéki szegregátumban és a Tücsök-Hangya utcák környéki szegregátumban.

 

„Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése”

Jelen projektben 10 db önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítása és komfortosítása történik meg a Katona József utcai szegregátumban. mellyel a területen élők életkörülményei javulnak, tovább bővül a társadalmi felzárkózásuk feltételrendszere, valamint támogatjuk a lakosság tudatos közösségi bűnmegelőzési szemléletfejlesztését.

A beruházás során az önkormányzati tulajdonú lakások komfortfokozata megemelkedik, legalább félkomfortos lakások jönnek létre.

A fejlesztés hatására megtörténik a falak külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, padlástérben a válaszfalak kialakítása, padlástérbe feljáró és ajtó kialakítása mindkét oldalon, feljáró kialakítása, kerítések javítása, tereprendezés, hulladék elszállítása.

 

A beruházás során kiépítik a szükséges közművezetékeket, minden lakás hősugárzóval ellátott fürdőszobát kap, az épületek teljes felújításon esnek át. A fűtést egyedi fatüzelésű fűtőberendezés biztosítja, illetve felújítják a kapcsolódó kéményeket. Minden lakásba villanybojlert építenek be.  Felújítják az épületek teljes elektromos hálózatát, mely biztosítja a melegvíz ellátást. Az udvari árnyékszékek megszűnnek és helyükön fa tüzelőanyag tárolót alakítanak ki.  

 

A projektben létesül egy Szolgáltató Pont, ami egy előzetes tervek szerint hozzávetőlegesen 100 m2 alapterületű létesítmény a Katona József út 1. sz. (hrsz.: 10780/1) alatti önkormányzati tulajdonú épület bővítéseként épül. A 30 fő befogadására alkalmas közösségi tér a területen élők számára biztosít komplex szolgáltatásokat. A helyszín munkaállomásként fog szolgálni a szociális munkásoknak, akik itt fogadhatják a klienseket és tarthatnak egyéni fejlesztéseket. A Szolgáltató Pont szolgáltatásai az infrastrukturális beruházásokkal nem érintett lakásokban élők számára is biztosítják az alapvető higiénés szolgáltatásokat, illetve mosási lehetőséget.

A célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épületben kialakításra kerül egy
30 fő befogadó képességű terem és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok, akadálymentes WC, mosókonyha, dolgozói iroda, mosdó- és WC, fűtési helyiség. Az udvaron kialakításra kerül egy szilárd burkolatú, akadálymentes és egy dolgozói parkoló.

A tervezett épület falazott szerkezetű, szilárd födémmel ellátott, magastetős, cserépfedésű, teljes körűen akadálymentesített.

A projekt várható befejezése: 2019. november 30.

 

„A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése”

Az infrastrukturális beruházás kiegészítéseként kapcsolódik a TOP-6.9.1-16-SL1-2017-00001 azonosítószámon regisztrált 2018. április 25-i napon 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesített „A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése” című projekthez.

A projekt megvalósítása során javul a területen élők társadalmi felzárkózása. Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.

 

A pályázat konzorcium formájában valósul meg. A Közgyűlési döntést követően a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálattal került megkötésre a konzorciumi együttműködési megállapodás.

 

A fejlesztés hatására az alábbi szakmai tartalmak megvalósulására nyílik lehetőség:

 • együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtésére
 • folyamatos szociális munka
 • törekvés a foglalkoztatás elősegítésére,
 • törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori- és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és az oktatás fejlesztésére,
 • törekvés az egészség fejlesztésére,
 • szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása,
 • bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok,

 

A programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések során a területen kialakításra kerülő Szolgáltató Pont biztosítja majd a helyszínt a szolgáltatások elérhetőségére, azok kapacitásbővítésére.

A program megvalósítása a területen élők mindennapi élethelyzetét könnyítheti. A projekt célja a szegregátum fokozatos felszámolása, melyet az életkörülmények javításával, a közszolgáltatások hozzáférhetőségével kívánunk elérni. A projekt a területen élő, közel 200 főt kívánja elérni, valamint lehetőséget biztosít a hasonló sorban lévő környékbeli lakosok bekapcsolódására is.

 

A Szolgáltató Pontban megvalósuló programok:

 • a városrészt érintő közösségi rendezvények;
 • motivációs és személyiségfejlesztő tréningek;
 • OKJ-s képzések;
 • csináld magad klub, ahol a résztvevők megtanulhatják, hogyan végezzenek lakásukban, környezetükben kisebb felújítási munkákat;
 • élménypedagógiai foglalkozások: gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok;
 • egészségfejlesztéshez kapcsolódóan célzott szűrővizsgálatok
 • klubfoglalkozás-sorozat, melyek tervezett témakörei: család-egészségügyi, háztartási, egészséges életmód-táplálkozás-, tudatos vásárlói magatartás, szenvedélybetegségek megelőzése, csecsemő-, és gyermek-gondozás területei;
 • Társadalmi bűnmegelőzési akadémia programsorozat (célja, hogy az áldozattá válás kockázatát csökkentse, illetve az egyes rendvédelmi szervezetek munkáját megismerjék a résztvevők)

 

A projekt várható befejezése: 2020. május 31.

 

 

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app