Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Alcsi-Holt Tiszáért közalapítvány

Elnöki köszöntő

Tisztelt Érdeklődő!

Köszöntöm Önt az Alcsi Holt-Tiszáért Közalapítvány honlapján.

Közalapítványunkat Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 1994. november 22-i határozatával hozta létre az Alcsi Holt-Tisza természeti értékeinek megóvása, vízminőségének javítása érdekében.

Az alapításra az 1990. évi LXV tv. alapján került sor, ami a helyi önkormányzat képviselő testületének feladatává tette a természeti környezet védelmét, a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, őrzéséről és fenntartásáról történő gondoskodást.

A Tiszát 2000. év tavaszán ért súlyos cianid és nehézfém szennyezést követően a vízminőség jelentősen felértékelődött, a holtág ugyanis Szolnok város és további hét település tartalék ivóvízbázisa. Emiatt gondoskodni kell arról, hogy a holtág vízminősége mindenkor olyan állapotú legyen, hogy esetleges tiszai szennyezés esetén a felszíni vízmű igénybe tudja venni ivóvíz előállításához. A Közalapítvány alapító okiratában meghatározott céloknak megfelelően fontos feladatának tekinti a holtág vízminőségének javítását és a Nagykunsági Főcsatorna rendszerén keresztül gondoskodik vízfrissítéséről, melynek költségét biztosítja.

A Közalapítvány kezelő, képviselő, illetve döntést hozó szerve az öt tagból álló Kuratórium. A Kuratórium működésének ellenőrzését az erre a célra létrehozott három tagú Ellenőrző Bizottság látja el.

A Kuratórium a Közalapítvány működéséről és gazdálkodásának eredményéről az alapítónak évente írásban beszámol. A beszámolót Szolnok város Közgyűlése megtárgyalja és értékeli, elfogadását határozatban rögzíti.

A Közalapítvány működését az alapítón túlmenően a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. és a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége pénzügyileg támogatja.

A Közalapítvány bevételét növeli a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-os befizetése, melyre a jövőben is kérjük a város lakosságát.

Számlaszámunk: 11745004-20063573

Honlapunk tartalmát folyamatosan bővíteni fogjuk. Jelenleg készül az Alcsi Holt-Tisza Kódex, ami a holtág fenntartható használatának szabály-gyűjteménye. Várhatóan 2014. június hónapban a Kódex szövegtervezetét a lakosság tájékoztatása és véleményének kikérése céljából feltesszük a honlapunkra.

Közalapítványunk várja minden érdeklődő írásbeli javaslatát. A Kódex tartalmát 2014. szeptember 01-ig beérkező észrevételek figyelembevételével fogjuk véglegesíteni.

Honlapunk elérhető Szolnok város és a KÖTIVIZIG honlapjáról is.

Jó böngészést kíván

 

Tornóczky György Kuratórium elnöke

Bevezető

Valaha a Tisza folyó mentén és árterületén élő lakosság megélhetését a halászat, a vadászat és a legeltető állattenyésztés biztosította. A szabályozás és a lápos, mocsaras területek lecsapolása ezt az életformát megszüntette. Az új gazdasági társadalmi viszony az érintett területek életében is óriási változásokat eredményezett, mely nem mindig hatottak jótékonyan az élővilágra, a természeti adottságokra. A Tisza folyó szabályozását következtében számos holtág keletkezett, mely elszakadt a folyók medrétől, megszüntetve az itt élő őshonos állat- és élővilág fennmaradásához szükséges vízutánpótlást. Ennek ellenére a Tisza-menti holtágak igen gazdag, sajátságos növény és állatvilággal rendelkeznek, melynek megóvása egyre inkább foglalkoztatja a szakembereket.

Alcsi-Holt Tiszáért közalapítványSzolnok város természeti értékei között tartjuk számon az Alcsi Holt-Tiszát, mely szintén a szabályozás révén jött létre.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése egyik fontos feladatának tekinti a természeti környezet védelmét, ezért 2008. év végén kelt alapító okirattal létre hozta „Az Alcsi-Holt Tiszáért” közalapítványt, melynek deklarált feladatai között szerepel:

  • az Alcsi Holt-Tisza természeti értékeinek megóvása,
  • a holtág vízminőségének javítása.

A közalapítvány a cél elérése érdekében közreműködik:

  • tervek, pályázatok előkészítésében, finanszírozásában,
  • műszaki beavatkozások és üzemeltetési feladatok pénzügyi támogatásában,
  • szervezetek létrehozásában,
  • illetve ellátja az alapítóra háruló, fentiekben felsorolt feladatokat.

A holtág természeti értéke mellett, fontos szerepet tölt be a térség vízgazdálkodásában is. A belvíztározás mellett, öntözővizet biztosít kisebb mezőgazdasági területek vízpótlására, illetve a holtág képezi a város tartalék vízbázisát is, egy esetleges élő tiszai szennyezés esetére.

A többrétű hasznosítási feladatok- illetve a holtág rendeltetésének megfelelő állapot fenntartásához a közreműködő szervezetek együttműködésére van szükség, melyben a közalapítvány lehetőségének megfelelően közreműködik, támogatva a város ezen páratlan természeti örökségének megóvását.

Alcsi-Holt Tiszáért közalapítvány

Letölthető anyagok:

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app