Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Polgármesteri határozatok

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 212/2021.(VI.14.) határozata

a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 209/2021.(VI.14.) határozata

a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 208/2021.(VI.14.) határozata

a TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 207/2021.(VI.14.) határozata

a TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 206/2021.(VI.14.) határozata

az „Alcsi-Holt Tiszáért” Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról és az Alcsi-Holt Tisza Kódexről

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 205/2021.(VI.14.) határozata

egyes külterületi területeken megvalósuló közcélú beruházásokhoz kapcsolódó intézkedések megtételére

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 204/2021.(VI.14.) határozata

a „Szolnok VÁR! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése” tárgyú projekt forrásösszetételének módosításáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 203/2021.(VI.14.) határozata

a „Szolnok, Tiszaligeti futópálya építése” című projekt végleges forrásösszetételének jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 202/2021.(VI.14.) határozata

a „Szolnok, ahol játszani jó! – Városi Játszóterek fejlesztése” tárgyú projekt végleges forrásösszetételének jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 201/2021.(VI.14.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok elvégzéséről szóló 42/2021. (II.15.) határozata módosításáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 200/2021.(VI.14.) határozata

a „Véső úti R.A.J.T.” projekt módosított költségvetésének elfogadásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 199/2021.(VI.14.) határozata

az „Esély a Díjhátralékosoknak” Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 198/2021.(VI.14.) határozata

a Szolnoki Gyermek - és Ifjúsági Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 197/2021.(VI.14.) határozata

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról és 2021. évi támogatásának módosításáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 196/2021.(VI.11.) határozata

a Szolnoki Művészeti Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 195/2021.(VI.11.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének közterületek elnevezéséről szóló 156/2021. (V.21.) határozatának módosításáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 191/2021.(VI.11.) határozata

Szolnok városban népkonyha - szolgáltatásra vonatkozó hozzájárulásról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 190/2021.(VI.11.) határozata

a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 188/2021.(VI.11.) határozata

a „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 185/2021.(VI.4.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyvének módosítására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletének módosítására

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 184/2021.(VI.4.) határozata

a „Szolnok Város Településrendezési eszközeinek 2020. évi részmódosítása I., tárgyalásos eljárás” tárgyú egyeztetési dokumentációhoz érkezett vélemények elfogadásáról és a partnerségi véleményezési szakasz lezárásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 179/2021.(V.31.) határozata

a „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására”tárgyú felhívás keretében az „”Szomorú Jézus szobor „Ülő Krisztus” és környezete rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 178/2021.(V.31.) határozata

a Szolnok Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 177/2021.(V.31.) határozata

a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 176/2021.(V.31.) határozata

a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 175/2021.(V.31.) határozata

a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 174/2021.(V.28.) határozata

a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati kiírásra beérkezett pályázatok elbírálásáról STC

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 173/2021.(V.28.) határozata

az NHSZ Zounok Zrt., az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. és NHSZ Kétpó Kft 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának és egyéb döntéseinek elfogadásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 171/2021.(V.28.) határozata

a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 170/2021.(V.28.) határozata

a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. alapító okirata módosításának jóváhagyására

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 169/2021.(V.28.) határozata

a TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 168/2021.(V.28.) határozata

a Honvédelmi Sportegyesület Szolnok egyesületben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletével kapcsolatos döntésről

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 166/2021.(V.25.) határozata

a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.  fejlesztési célú támogatásának jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 165/2021.(V.25.) határozata

a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 164/2021.(V.25.) határozata

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, önkormányzati fenntartású intézmények, kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által lefolytatott közbeszerzésekhez kapcsolódó Bíráló Bizottsági tagok kijelölését szolgáló lista módosításáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 163/2021.(V.25.) határozata

a MUSZOL Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 162/2021.(V.25.) határozata

a Damjanich János Múzeum 2020. évi beszámolójának és 2021. évi munkatervének jóváhagyására

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 161/2021.(V.25.) határozata

a SZOLLAK Kft. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 160/2021.(V.25.) határozata

az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 159/2021.(V.25.) határozata

a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 158/2021.(V.25.) határozata

a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény szakmai beszámolójának, munkatervének és gyűjtőköri szabályzatának jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 157/2021.(V.21.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „Egészséges Szolnokért” Városi Egészségtervének időszakos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 155/2021.(V.21.) határozata

a Szolnok TV Zrt. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 154/2021.(V.21.) határozata

a Szolnoki Szigligeti Színház felújításával kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 153/2021.(V.21.) határozata

a „Szemünk Fénye” fűtéskorszerűsítési programmal kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 152/2021.(V.21.) határozata

a „Temető úti Bölcsőde újjáépítése” tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó Üzemeltetési Koncepció elfogadásáról

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app