Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

KEF

Tisztelt érdeklődő!

Szolnok Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma köszönti Önt honlapján. Engedje meg, hogy bemutatkozzunk.

A Kábítószerügyi Egyeztető fórum /rövidítve KEF/ 2002 januárjában kezdte meg működést, azt követően, hogy Szolnok város önkormányzata sikeresen pályázott a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésének támogatására, az ISM által kiírt pályázaton. A Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatások Főosztály Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Osztálya széleskörű tájékozódás után hívta a Fórum munkájába a jelenlegi tagokat. A meghívottak kiválasztásában az Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Osztályának munkatársai figyelembe vették a már említett "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében" című dokumentum ajánlását. Az ajánlásnak megfelelően a szolnoki KEF munkájában az alábbi állami és önkormányzati intézmények, civil szervezetek és egyházak képviseltetik magukat:

 • AURIGA Életmód, Rekreációs és Tömegsport Egyesület /Szabovik Zoltán/
 • Gyermekeink Jövőjéért Egyesület /Bagi Edit/
 • JNSZ Megyei Bv. Intézet /Kaszás Barbara/
 • JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház, Egészségfejlesztési Iroda /Nagy-Vigh Ildikó/
 • JNSZ Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Igazságügyi Osztály /Nagy Orsolya/
 • JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály /Bordásné Ignácz Ildikó/
 • JNSZ Megye Rendőr-főkapitányság /Szűcs Norbert/
 • Magyar Kékkereszt Egyesület Szolnoki DÖMÖSI KÖR és Szer-telen Fiatalokért Közhasznú Egyesület (Kozák Csaba)
 • Szer-telen Fiatalokért Közhasznú Egyesület (Kozákné Kovácsova Ilona)
 • „MIÉRT NE” Alapítvány /Pappné Szabó Anita/
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Gyermekigeggondozó/ Tatainé Földvári Márta/
 • Polgármesteri Hivatal /Szarvák Aranka, Egészség- és Családügyi Osztály/
 • Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete /Dr. Bagdiné Bangócs Éva/
 • Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata /Mihályi Katalin/
 • Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja /Németh Margit
 • Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Drogkonzultációs és Információs Központ /Szappanos József, Róla Beatrix/
 • Szolnoki Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Turisztikai Két tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája /Vatai Soma/
 • Szolnok TV (Sebestyén Andrea)
 • Szolnok Városi Polgárőr Egyesület /Farkas László / 
 • Szolnok Városi Rendőrkapitányság /Táncos Anita/

Meghívottak:

 • Szajol Város Önkormányzata /Kerékjártó Tibor/
 • Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ /Antal Ferenc/

Tisztségviselők

 • Elnök - Tatainé Földvári Márta – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Gyermekideggondozó
 • Elnökhelyettes – Bagi Edit – Gyermekeink Jövőjéért Egyesület
 • Titkár, Szarvák Aranka – SZMJV Polgármesteri Hivatala Egészség- és Családügyi Osztály

Működési rend

1. A szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkáját a mindenkor hatályos Nemzeti Drog-ellenes Stratégia (NS) szakmai ajánlásaival összhangban végzi, azonban tevékenységét nem csak az illegális, hanem a legális drogok  fogyasztásának visszaszorítására is ki kívánja terjeszteni.

2. A KEF jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai munkacsoport, amely munkájával igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú három pillér:

 1. Egészségfejleszés, kábítószer megelőzés
 2. Kezelés, ellátás, felépülés
 3. Kínálatcsökkentés

szervezeteinek és intézményeinek munkájában. Tevékenységének kiszélesítésére, a KEF tagok vezetésével munkacsoportokat hoz létre, melyben a résztvevők munkája önkéntes.

3. A KEF ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg és közvetít, egyrészt a helyi közigazgatás, másrészt a témában érintett szervezetek, intézmények felé. Elősegíti a párhuzamosságok kiszűrését és segíti a döntési kompetenciával rendelkező közigazgatási szerveket a kábítószer üggyel kapcsolatos álláspontjuk kialakításában.

4. A KEF kiemelt feladata az alulról jövő kezdeményezések támogatása, továbbá felkérésre szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti  a városban, megyében, térségben drog-ellenes tevékenységet végző szervezetek, intézmények országos, illetve nemzetközi pályázatokon való részvételét.

5. A KEF szakmai előkészítő munkájával hozzájárul Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának országos, továbbá nemzetközi pályázatokon való részvételéhez.

6. Mindezen célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat végzi a helyi KEF:

 • feltárja az adatokat,
 • helyzetértékelést végez,
 • feltérképezi a szükséges feladatokat,
 • biztosítja az információáramlást,
 • javaslatokat fogalmaz meg a helyi közigazgatás számára,
 • segít a helyi erőforrások mozgósításában,
 • összehangolja a helyi szereplők tevékenységét,
 • kiszűri a párhuzamosságokat,
 • maximalizálja a szolgáltatások hatékonyságát,
 • kapcsolódik az országos programokhoz,
 • visszacsatolást eszközöl a helyi és országos szintekhez.

7. A KEF, munkáját elősegítendően munkacsoportokat állít fel, ezek a következők:

 • Egészségfejleszés, kábítószer megelőzés
 • Kezelés, ellátás, felépülés
 • Kínálatcsökkentés
 • Média

A KEF feladata

Az országban jelenleg több mint 50 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működik. A Fórumok munkájuk során figyelembe veszik a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda szakmai ajánlásait. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok feladata az adott településen a "Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020- Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentum szellemiségének megfelelően az; hogy erősödjön a KEF-ek szerepvállalása a koordinációs feladatok tekintetében. Ezért a KEF az alábbi területen vállal szerepet:

 • adatok feltárása,
 • helyzetértékelés,
 • szükséges feladatok feltérképezése,
 • információáramlás biztosítása,
 • javaslatok megfogalmazása a helyi közigazgatás számára,
 • helyi erőforrások mozgósításának segítése,
 • a helyi szereplők tevékenységének összehangolása,
 • párhuzamosságok kiszűrése,
 • kapcsolódás országos programokhoz,
 • visszacsatolás helyi és országos szintekhez.

Szakbizottságok

A Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját 4 szakbizottság segíti.

 • Egészségfejleszés, kábítószer megelőzés
  A szakbizottság feladata olyan javaslatok kidolgozása, amely lehetővé teszi, hogy a helyi közösségek, a család, a lakókörnyezet, a munkahely, az önkormányzat érzékenyebbé váljon a drogkérdés hatékony kezelése iránt, s javuljon a helyi társadalom problémamegoldó készsége a kábítószer-probléma visszaszorításában. A szakbizottság feladata továbbá a drogfogyasztás nagyságának, és a város lakosságának drogfogyasztással kapcsolatos attitűdjének ismétlődő mérése. A drogprevenció területén végzett munka hatékonyságának ellenőrzése. A kapott információk összegzése és annak megismertetése a közvéleménnyel.
  A szakbizottság feladata a városban folyó drogprevenciós tevékenység feltérképezése. A prevenció területén dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, munkájuk összehangolása. Ajánlások megtétele.
  Vezetője: Vatai Soma
 • Kezelés, ellátás, felépülés
  A szakbizottság feladata a területen működő szolgáltatók közötti hatékony együttműködés formáinak kialakítása, információáramlás elősegítése. A hatékony betegirányítás menetének és egyéb szakmai ajánlások kidolgozása.
  Vezetője: Róla Beatrix 
 • Kínálatcsökkentés
  A szakbizottság feladata a kínálatcsökkentés szereplői közötti együttműködés biztosítása, illetve olyan ajánlások kidolgozása, melyek bevezetésével csökkenthető a drogokhoz való hozzáférés lehetősége.
  Vezetője: Táncos Anita r. őrnagy 
 • Média
  A szakbizottság feladata, hogy korrekt információkkal lássa el a lakosságot a drogfogyasztás helyzetéről, veszélyeiről, a drogfogyasztás visszaszorítása, a gyógykezelés lehetőségeinek megteremtése érdekében tett erőfeszítésekről, részt vegyen a drogproblémával kapcsolatos helyi közvélemény formálásában.
  Vezetője: Sebestyén Andrea Szolnok TV

Adatok, statisztika

Városi Drog-ellenes Stratégia 2014-2020 és cselekvési program

Letölthető anyagok:

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app