Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Szervezetek

Tisztelt Érdeklődő!

Szolnok városában számos szervezet működik, mely nyugdíjas személyeket fog össze azzal a céllal, hogy számukra programokat szervezzen, szükség esetén segítséget nyújtson, információt adjon. Ezen szervezetek közül néhánynak olvashatja el bemutatkozását, elérhetőségét az alábbiakban.
 
Kérjük, hogy amennyiben további kérdése van, forduljon bizalommal a Polgármesteri Hivatal Egészség- és Családügyi Osztályának munkatársához az 56/503-896-os telefonszámon vagy a szabol@ph.szolnok.hu elérhetőségeken.
 
Szervezetek bemutatkozása, elérhetősége
 
Utoljára frissítve: 2021.február 16.
 
Napsugár Nyugdíjas Klub
 
Nyugdíjas Klubunk Szolnok déli városrészének központjában működik. Összejöveteleink célja,hogy erősítsük és ápoljuk tagjaink  és más nyugdíjasok körében a közösségi életet, elősegítjük a szépkorúak  kulturális, művelődési,szórakozási igényeinek kielégítését. Klubfoglalkozásaink hozzájárulnak a  nyugdíjasok aktív, társadalmi, közéleti tevékenységének kialakításához. Programjainkat a generációk közötti együttműködéssel, hagyományőrzéssel, hazánk megismerésével, az egészséges életmóddal, gyógyüdülésekkel, igények szerint összeállított speciális foglalkozásainkkal , és különböző rendezvényeinkkel tesszük még színesebbé és vonzóbbá nyugdíjas társaink számára .
 
Elérhetőségek : A Klub elnöke : Buzsáki Barnabás  - tel : 0620/4337424 , email : contact.szolnok@gmail.com , gazsi1920@gmail.com
 
A Klub elnökhelyettese : Petrik Józsefné – tel : 0630/594-0288 ,
weboldal: contactmksz.hu/Napsugár Nyugdíjas Klub
 
A Találkozók helye és ideje : Újvárosi Fejlesztési Irodában ( 5000 Szolnok, Csallóköz u. 33 ) minden hónap második és negyedik  keddjén . Programjainkról a honlapunkon tájékozódhatnak.
 
Barátság Nyugdíjas Klub
 
Bemutatkozás: Klubunk 2003-ban alakult. Társadalmi munkában segítünk a rászorulóknak, beteglátogatást, bevásárlást, kiállításokon képőrzést vállalunk. Részt veszünk ünnepi megemlékezéseken, koszorúzásokon. Énekkarunk és tánccsoportunk is van, melyek számos rendezvényen léptek már fel. Kirándulásokat, ünnepségeket rendszeresen szervezünk, 80 éven felüli tagjainkat méltó módon ünnepeljük.
 
Elérhetőségek: Váradi János klubvezető, Tel: 70/217-60-14, E-mail: danyibelane@gmail.com
 
Találkozók helyszíne és ideje: Hild Viktor Könyvtár (Szolnok, Karczag L. u. 2.), kéthetente keddi napokon.
 
Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klub
 
Bemutatkozás: A klubot a vasutas és nem vasutas nyugdíjasok szabadidejének hasznos eltöltésére hoztuk létre. Kulturális programokat, kirándulásokat, egészségügyi felvilágosító-, megelőző oktatásokat szervezünk. Minden hónapban van egy zenés rendezvényünk, aminek aktualitását adja az adott évszak eseménye (aratóbál, szüreti bál), amire a társklubjainkat meghívjuk. Zárt körben tartjuk a nők- és anyák napját, férfinapot, az idősek világnapját, karácsonyt. Az elmúlt 20 év alatt számos történelmi helyre kirándultunk.
 
Elérhetőségek: Bodor Istvánné klubvezető, Tel: 56/378-041, 20/260-55-21,
Honlap: http://baross-g-nyugdijas-klub-szolnok6.webnode.hu/rolunk/
Találkozók helyszíne és ideje: VOKE Csomóponti Művelődési Központ (Szolnok, Jubileum tér 1/a.), minden héten kedden 15 órakor.
 
Béke Nyugdíjas Klub
 
Bemutatkozás: A csaknem 60 éve fennálló Klub a Szandaszőlősön élő nyugdíjas embereket fogja össze, s egyre növekvő taglétszámuk is mutatja, hogy színvonalas rendezvényeikkel, kirándulásaikkal, az egészséges életmóddal kapcsolatos előadásaikkal vonzóvá teszik a klubéletet a tagok számára.
 
Elérhetőségek: Gombás Gáborné klubvezető, Tel: 30/411-17-58, E-mail: gombas.gaborne@gmail.com
 
Találkozók helyszíne és ideje: Szandaszőlősi Művelődési Ház (Szolnok, Simon Ferenc u. 32.), minden hétfőn 14 órakor.
 
Belvárosi Nyugdíjas Klub
 
Bemutatkozás: Éves tervünk összeállításában igyekeztünk figyelembe venni a testi, lelki, szellemi karbantartásunk szempontjait. Ismeretfejlesztő és információnyújtó foglalkozásokat tartunk. Rekreációs foglalkozásaink keretein belül szerepel: szervezett filmnézés - amely nemcsak szórakozásként, hanem látókörünk bővítéseként is szolgál -, közös kirándulások, csoportépítő foglalkozások (pl. nyársalás, névnapok megünneplése), megemlékezés múltunk visszatérő kulturális és történelmi ünnepeiről, évfordulóiról, egészséges életmód érdekében előadások-vetítések hallgatása, szellemi képességeink fenntartásáért vetélkedők lebonyolítása.
 
Elérhetőségek: Balog Ágnes klubvezető, Tel: 70/548-52-93, E-mail: baloga55@gmail.com
Találkozók helyszíne és ideje: Civil Információs Centrum (Szolnok, Baross G. u. 56.), kéthetente hétfőn 14 órától.
 
Hámán Kató Vasutas Nyugdíjas Klub
 
Bemutatkozás: Célunk a szabadidő hasznos eltöltése, kirándulások szervezése, egészségügyi előadásokon való részvétel, közös névnapozás, ünnepek megtartása. Ezen kívül tartunk tea-délutánokat, játékos-mozgásos tevékenységeket.
 
Elérhetőségek: Csák Sándorné klubvezető, Tel: 56/423-304
Találkozók helyszíne és ideje: VOKE Csomóponti Művelődési Központ (Szolnok, Jubileum tér 1/a.), minden hónap második szerdáján.
 
Idősek Vöröskeresztes Klubja
 
Bemutatkozás: A klub alakulásának éve 1952. Az akkori vezetők a megyei vöröskereszt titkárai voltak. Megünnepeljük a nőnapot, az anyák napját, az idősek világnapját, és a szeretet ünnepét, a karácsonyt. Versekkel, elbeszélésekkel szórakoztatjuk egymást, és saját készítésű süteményeinkkel kedveskedünk. Kirándulásokat szervezünk, és más klubból is szívesen fogadunk tagokat. Részt veszünk városi, megyei rendezvényeken, programokon.
 
Elérhetőségek: Nagy Józsefné klubvezető, Tel: 56/420-074, E-mail: nagyjiren@gmail.com
Találkozók helyszíne és ideje: VOKE Csomóponti Művelődési Központ (Szolnok, Jubileum tér 1/a.), minden hónap harmadik szerdáján 14 órától.
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete
 
Bemutatkozás: Egyesületünk célja erősíteni, ápolni a nyugdíjasok körében a közösségi életet, elősegíteni a kulturális, a művelődési és a szórakozási igények kielégítését, biztosítani a volt munkahelyhez kötődés folyamatosságát, támogatni az egyéni és a közérdekű panaszok megoldását. Együttműködés és kapcsolattartás más rendőrkapitányságok és fegyveres szervek nyugdíjas egyesületeivel, érdekérvényesítő szerveivel, egyéb civil szervezetekkel.
 
Találkozók helyszíne és ideje: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei BM. Szabadidőközpont (Csónakház), minden hónap harmadik szerdáján 14 vagy 15 órakor.
 
Kablay Lajos Repülő Bajtársi Egyesület
 
Bemutatkozás: Az Egyesület célja a tényleges és nyugállományú repülők összetartása, tevékenységük szervezése, a repülő hagyományok ápolása, az életüket vesztett repülők emlékének megőrzése, a hátrányos helyzetűek és hozzátartozóik támogatása, a magyar és a külföldi repülő szervezetekkel való együttműködés. Egyesületünk programjában minden évben szerepel a történelmi nevezetességek meglátogatása, az emlékhelyek koszorúzása. Hagyomány, hogy a repülő- és katonaözvegyeket meglátogatjuk, támogatjuk, az elhunyt bajtársaink sírját gondozzuk.
 
Elérhetőségek: Szolnoki Helyőrségi Klub (HEMO) (Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.)
 
Találkozók helyszíne és ideje: HEMO (Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.), minden hónap első hétfőjén.
 
Kultúra Barátai Nyugdíjas Egyesület Szolnok
 
Bemutatkozás: Egyesületünk 2006-ban alakult. Célunk a nyugdíjasok kulturális igényeinek biztosítása, művészetek iránti érdeklődésük kielégítése. Két hetente írók, költők, zeneszerzők, festők, szobrászok munkásságát idézzük fel előadások keretében. Kirándulások alkalmával felkeressük a történelmi nevezetességeket itthon és külföldön. Rendszeresen látogatjuk hazánk múzeumait, a hangversenyeket, színház-és opera előadásokat. Részt veszünk a város kulturális és évfordulós rendezvényein. Közösségi élményt nyújtunk, erősítjük a társas kapcsolatokat.
 
Elérhetőségek: Csanády Szabolcsné elnök, Tel: 30/505-15-13, E-mail: csanadyszabolcsne@gmail.com
Találkozók helyszíne és ideje: Verseghy Ferenc Könyvtár (Szolnok, Kossuth tér 2.), minden második szerdán 14 órától.
 
Magyar Repülők Bajtársi Egyesülete
 
Bemutatkozás: Célunk a szolgálatból, repülő- és ejtőernyős tevékenységből kiváltak szellemi-fizikai kondíciója, egészségi állapota fennmaradásának meghosszabbítása, a bennük felhalmozódott értékek, tapasztalatok, szellemi tőke megőrzése, alkotó hasznosítása, a nyugállományú éveknek értelem adása, a betegek, elesettek magányérzetének oldása, stb. A tagok számára kulturális, sport és szabadidős kikapcsolódást, kirándulásokat szervezünk.
 
Találkozók helyszíne és ideje: Szolnoki Helyőrségi Klub (HEMO) (Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.), minden hétfőn 16 órától.
 
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete
 
Bemutatkozás: Az Egyesülethez 39 nyugdíjas klub tartozik 22 településről. Célunk közreműködni a nyugdíjasok aktív, társadalmi, közéleti tevékenységének kialakításában. Elősegíteni a klubok, egyesületek egymást becsülő, tisztelő, egymást segítő együttélését, valamint a kulturális, sporttevékenység elősegítését, mozgósítását. Programjaink ösztönöznek a hagyományőrzésre, hazánk megismerésére, és az aktivitásra kirándulásokkal, gyógyüdülésekkel, különböző rendezvényekkel.
 
Elérhetőségek: Gombás Gáborné, Tel: 30/411-17-58, 56/240-550, E-mail: gombas.gaborne@gmail.com
 
Találkozók helyszíne és ideje: VOKE Csomóponti Művelődési Központ (Szolnok, Jubileum tér 1/a.), kéthavonta.
 
Pedagógus Nyugdíjas Klub
 
Találkozók helyszíne és ideje: Hild Viktor Könyvtár (Szolnok, Karczag L. u. 2.), minden héten szerdán 15 órától.
 
Postás Nyugdíjas Klub
 
Bemutatkozás: a 31 éve működő szervezet foglalkozásait kirándulások, aktuális nemzeti és társadalmi megemlékezések, vidám baráti találkozások töltik ki.
 
Elérhetőségek: Mezei Józsefné klubvezető, Tel:56/343-678, E-mail: mezeine.margo@gmail.com
 
Találkozók helyszíne és ideje: Szolnok, Madách. u. 2., minden hónap utolsó csütörtökén
 
Rákbetegek Országos Szervezete Napraforgó Klub
 
Bemutatkozás: Klubunk 1995-ben alakult. Tagjai elsősporban rákbeteg személyek. Feladatainkat a Rákbetegek Országos Szervezete segítségével, a Napforduló Szolgálattal, szakemberek bevonásával végezzük. Szervezetünk önsegítő csoportként működik, célunk a rákbetegek és rákbetegségből gyógyult emberek helyi érdekképviselete, a tagság összefogása, tájékoztatása, módszertani segítése, betegjogok ismertetése, a rákbetegséggel kapcsolatos szemléletformálás.
 
Elérhetőségek: Simon Beáta klubvezető, Tel: 30/731-63-23, E-mail: napraforgoklub67@freemail.hu
 
Találkozók helyszíne és ideje: Civil Információs Centrum (Szolnok, Baross G. u. 56.), minden hónap első szerdáján 9-12 óráig.
 
Szivárvány Klub a Rákbetegekért
 
Bemutatkozás: A Szivárvány Klub a Rákbetegek Országos Szervezetén belül működik. Természetesen vannak pártoló tagjaink is. Próbálunk segíteni a daganatos betegeken egy kis beszélgetéssel, énekléssel és tornával, néha kirándulásokat is szervezünk.
 
Elérhetőségek: Szatmári Lászlóné klubvezető, Tel: 30/377-64-76, levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó Elemér u. 9. 2/20. , Facebook: Szivárvány Klub Szolnok, E-mail: szatmarilaszlone1954@gmail.com
 
Találkozók helyszíne és ideje: VOKE Csomóponti Művelődési Központ (Szolnok, Jubileum tér 1/a.), minden hónap első és harmadik hétfőjén 14 órától.
 
„Rák ellen – együtt - egymásért” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület
 
Bemutatkozás: erkölcsi segítségnyújtás a rászoruló betegcsoport tagjai részére, eladások tartása, betegápolás szervezése. Az egyesület célja támogatni minden olyan tevékenységet, amely a rákos betegek érdekét szolgálja, e betegek állapotjavítását, rehabilitációját elősegíti.
 
Elérhetőségek: Furcsa Józsefné elnök, Tel: 56/413-066, Szolnok, Szántó krt. 9. földszint 3.
 
Találkozók helyszíne és ideje: Civil Információs Centrum (Szolnok, Baross G. u. 56.), minden hónap második szerdáján 14 és 16 óra között
 
Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete
 
Elérhetőségek: Furcsa Józsefné elnök, Tel: 56/422-064, 20/332-65-85, E-mail: smegy@t-online.hu, Honlap: www.smszolnok.hu
 
Találkozók helyszíne és ideje: Civil Információs Centrum (Szolnok, Baross G. u. 56.), a találkozás ideje alkalmanként változó.
 
Szakszervezeti Nyugdíjas Klub
 
Bemutatkozás: Szervezetünk 27 éve működik. Tevékenységeink magukban foglalják többek között az önkéntes munkavégzést, koszorúzásokon, városi programokon (pl. Senior Maraton) való részvételt, kirándulások, ünnepségek szervezését.
 
Elérhetőségek: Susa Jánosné klubvezető, Tel: 70/327-33-33, E-mail: erzsike.susane@gmail.com
Találkozók helyszíne és ideje: Hild Viktor Könyvtár (Szolnok, Karczag L. u. 2.), kéthetente hétfőn 14 órától.
 
„Szikra Papír” Nyugdíjas Klub
 
Bemutatkozás: A Klub az egykori papírgyár nyugdíjas dolgozóiból verbuválódott. A három évtizeddel ezelőtti alapító tagok közül többen is aktív tagjai a mai napig a klubnak.
 
Elérhetőségek: Varga Sándorné klubvezető, Tel: 30/422-11-61
 
Találkozók helyszíne és ideje: VOKE Csomóponti Művelődési Központ (Szolnok, Jubileum tér 1/a.), minden hónap utolsó szerdáján.
 
Szolnoki Honvédséghez Tartozó Társadalmi Egyesületek Nyugdíjas Nőtagozata
 
Bemutatkozás: Állandó programok: jóga foglalkozás, születés és névnaposok köszöntése, vérnyomás és vércukormérés, beteglátogatás, segítés, ügyintézés, szociális segítség, kegyeleti szolgálat. 2017. évi munkaterv szerinti programok pl.: „egészségpercek”, kézműveskedés, „receptcsere”, tea-délután, kirándulás, különböző előadások, több helyi program meglátogatása.
 
Elérhetőségek: Strojánné Gömöri Éva vezető, Tel: 56/426-710, E-mail: gomorieva54@gmail.com
 
Találkozók helyszíne és ideje: Szolnoki Helyőrségi Klub (HEMO) (Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.), kéthetente szerdán 15 órától (nyári időszámításkor 16 órától)
 
 
Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete
 
Bemutatkozás: 2000-ben alakult Egyesületünkhöz 22 nyugdíjas klub (820 fő), és 30 egyéni tag tartozik. Alapértékek: bizalom, elkötelezettség, hitelesség, megbízhatóság, pontosság, nyíltság, nyilvánosság, stabilitás. Klubvezetői értekezletet 85 %-os részvétellel tartunk havonta. Programjaink: Egészségügyi Kisakadémia, zenés, műsoros „Derűs Órák”, jelmezes farsang, tavaszköszöntő, szüreti bál az Aba-Novák Agóra Kulturális Központtal (ANAKK) közösen, kirándulások, gyógyfürdő látogatás, idősek világnapja megünneplése, önkéntes munka keretében kiállítás-őrzés. Bővebb tájékoztatást a honlapunkról kaphatnak az érdeklődők.
 
Elérhetőségek: Lászlóne Nagy Ilona elnök, Tel: 20/367 7772, Honlap: http://aktiv-szolnoki-nyugdijasok.webnode.hu/
 
Találkozók helyszíne és ideje: Civil Információs Centrum (Szolnok, Baross G. u. 56.), klubvezetői értekezletek minden hónapban külön egyeztetett időpontban.
 
Tisza Nyugdíjas Klub
 
Bemutatkozás: Az alapítók már 1968-ban úgy gondolták, hogy kell lennie egy olyan helynek, ahol a nyugdíjasok a szabadidejüket közösségben, hasznosan el tudják tölteni. A Tisza Nyugdíjas Klub így 1968. május 12-én alakult az akkori kertvárosi lakosokból. A jelenlegi taglétszám 42 fő.
 
Elérhetőségek: Berkes Istvánné klubvezető, Tel: 20/462-77-71, E-mail: 59arvacska@gmail.com
 
Találkozók helyszíne és ideje: Kertvárosi Közösségi Ház (Szolnok, Napsugár út 59.), minden hónap második és negyedik hétfőjén.
 
Utazók Klubja
 
Bemutatkozás: Az 1999-ben alakult klub kiemelkedő programja az utazás. Célunk adott településre jellemző nevezetességeket, látnivalókat, hagyományokat, szokásokat megismerni. Körültekintően megszervezett utazásaink jótékony hatással vannak testi-lelki egészségünkre, közösségi élményt adnak.
 
Elérhetőségek: Dr. Szabó Árpádné klubvezető, Tel: 56/426-171
 
Találkozók helyszíne és ideje: Kertvárosi Közösségi Ház (Szolnok, Napsugár út 59.), márciustól december 15-ig minden hónap első és harmadik keddjén 14 órától 16 óráig.
 
Varga Katalin Nyugdíjas Klub
 
Bemutatkozás: A Varga Katalin Nyugdíjas Klub 2016-ban ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. 2017. évi terveink között szerepel többek között a szolnoki vasúttörténeti kiállítás megtekintése, valamint egy jászberényi kirándulás. Programjaink (megemlékezés nemzeti ünnepekről, közös névnap, orvosi előadás, vetélkedő) családias légkörben zajlanak.
 
Elérhetőségek: Kálmán Olga klubvezető, Tel: 30/287-98-04, 56/741-856, E-mail: kalman1olga@gmail.com
 
Találkozók helyszíne és ideje: VOKE Csomóponti Művelődési Központ (Szolnok, Jubileum tér 1/a.), kéthetente hétfőn 14 órától.

 

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app