Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Munkáltatóknak

Az Európai Unióba való belépésünkkel új kihívásokat vállalt az egész ország, nemcsak nemzetgazdasági szinten, hanem térségi és városi szinten is. Ez a kihívás folyamatosan jelenik meg a társadalom egyre kisebb csoportjai számára, sőt az egyén is részese kell, hogy legyen. A tőke, az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlásával a határok nélküli európai és ezáltal a globális verseny részesei lettünk. A belépés pillanatától nyílt verseny folyik az európai települések, kistérségek, megyék, régiók, országok között. A verseny célja a megfelelő gazdasági környezet kialakítása, amely felhasználja a jelenlegi környezeti,természeti adottságokat, amelynek eredményeként biztosítható a jó életminőség, valamint a fejlődés lehetősége. Az eredményességen múlik egy város, egy térség lakosságmegtartó képessége, vonzereje, társadalmi-gazdasági fejlődése, stagnálása vagy lemaradása. A megmaradás szükségszerűsége, a gazdasági versenyben való helytállás, megfelelés, nemcsak a gazdaság szereplőitől vár tudatos magatartást, hanem az önkormányzatokra is jelentős feladatokat hárít, amely nemcsak gazdaságösztönzést jelenthet direkt módon, hanem a társadalmi, szociális és egyéb területek élénkítését is. E célból készült a 2008-ban elindított Szolnok Hazavár Program. 
 
A Szolnok Hazavár Program elsődleges célja a piacképes diplomával, illetve szakképesítéssel rendelkező fiatalok helyben maradásához munka- és megélhetési lehetőség biztosításával, lakhatási problémáik segítésével a város lakosságmegtartó erejének növelése a programelemekben meghatározott kritériumok szerint. 
 
A Szolnok Hazavár Program két pillérre épül, melynek elemei és programjai a következők:
 
1. Munka, munkahely, karrier
1.1. Felsőoktatási ösztöndíjprogram
1.2. A szolnoki felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatása
1.3. „Szolnokon a Jövőd!” - gyakornoki program
2. Lakhatás
2.1. önkormányzati bérlakás biztosítása
2.2. első lakáshoz jutó fiatalok támogatása
 
1. Munka, munkahely, karrier 
1.1. Felsőoktatási ösztöndíj program
A felsőoktatási ösztöndíj célja, hogy jelentős mértékű anyagi támogatással hozzájáruljon ahhoz, hogy a jelenleg más városokban felsőfokú tanulmányokat folytató szolnoki fiatalok a jövőben Szolnokon a végzettségüknek megfelelő munkát vállaljanak. 
 
Az ösztöndíjprogram keretében a hallgató kötelezettséget vállal, hogy a végzést követően a tanulmányi szerződésben megjelölt munkáltatónál helyezkedik el, az ösztöndíj folyósításával megegyező időszakra. Az ösztöndíj időtartama a végzést megelőző 3 év. A munkáltató a tanulmányi ösztöndíj felének megfizetésé mellett biztosítja a pályakezdő alkalmazását.
 
A hatályos jogi szabályozás lehetőséget teremt diplomás pályakezdő fiatalok adó, illetve járulékkedvezménnyel történő foglalkoztatására is a munkáltató részére. Lényege, hogy kilenc hónapig, legfeljebb egy évig terjedő időszakra, a mindenkori minimálbér mértékéig adómentes ösztöndíjjal foglalkoztatási jogviszony létesíthető. Ha az érintett munkavállaló START kártyával rendelkezik, járulékkedvezmény illeti meg azon munkáltatót, amelyek első ízben munkába állók számára munkalehetőséget biztosítanak. 
Az ösztöndíjprogram jellemzői:
 
Ösztöndíjas az lehet:
- aki szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik vagy szolnoki kötődésű (általános iskolai, vagy középfokú tanulmányait Szolnokon végezte)
- aki felsőfokú oktatási intézmény hallgatója;
- aki szerződésben vállalja, hogy tanulmányai sikeres befejezését követően - konkrétan megjelölt - szolnoki székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatónál létesít munkaviszonyt, legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamra;
- akit egy – konkrétan megjelölt - szolnoki székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező munkáltató megszerzett szaktudása alapján foglalkoztatni kíván.
 
Időtartama:
- maximum 3 év a szorgalmi és vizsgaidőszakokra vonatkozóan (évente 2x5 hónap)
- egyetemi tanulmányok esetén az utolsó 3 év
- master képzésben résztvevőknél a teljes időtartam (max. 3 év)
- bachelor képzésben résztvevőknél az utolsó 1 év támogatható
 
Az ösztöndíj mértéke:
- Az ösztöndíj 40.000 - 80.000,- Ft/hó összegig terjedhet. Az ösztöndíj összegének 50%-át Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, másik felét a leendő munkáltató.
 
Jelentkezés a programra:
A „Szolnok Hazavár” portálján történő regisztrációval lehet bekapcsolódni az ösztöndíjprogramba. 
 
A pályázati eljárás és a pályázatok elbírálásának módja:
 
A pályázatokat a Szolnok Hazavár Program Munkacsoport véleménye alapján – a Szolnok Város Jövője Közalapítvány Kuratóriuma bírálja el, és pozitív döntés esetén meghatározza az ösztöndíj havi összegét is. A döntésről minden pályázó írásbeli értesítést kap. 
 
A pályázat akkor kerül a Szolnok Város Jövője Közalapítvány Kuratóriuma elé döntésre, ha a pályázó és egy konkrét szolnoki munkáltató között előzetes megegyezés jön létre a tanulmányi ösztöndíjra és a későbbi foglalkoztatásra vonatkozólag. 
 
A szerződés megkötésére és az ösztöndíj folyósítására a Szolnok Város Jövője Közalapítvány a legalkalmasabb. Közalapítvány bevonása a folyamatba nemcsak az önkormányzati, vállalkozói-munkaadói és munkavállalói oldal összekapcsolása miatt szükséges, hanem azért is, mivel a hatályos jogi szabályozás alapján a Közalapítvány által oktatási intézményben folytatott tanulmányokra, a hallgató részére folyósított ösztöndíj adómentes, a munkáltatói oldalon pedig adóalap-csökkentő jogcím a közcélú adomány. 
 
1.3. „Szolnokon a Jövőd!” – gyakornoki program
 
A Munka, munkahely, karrier programelem részelemként „Szolnokon a Jövőd!” gyakornoki program célja, hogy szakmai gyakorlat, munkatapasztalat megszerzésével támogassa a szolnoki szakképző intézményekben végzett, szakmát szerzett pályakezdő fiatalok elindulását a munka világában. 
 
A „Szolnokon a Jövőd!” gyakornoki program jellemzői:
 
A program által támogatható fiatal az lehet:
- aki szolnoki szakképzési centrum végzős tanulója;
- aki vállalja, hogy tanulmányai sikeres befejezését követően - konkrétan megjelölt - szolnoki székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatónál létesít munkaviszonyt, legalább az önkormányzati támogatás folyósításával megegyező időtartamra;
- akit egy – konkrétan megjelölt - szolnoki székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltató megszerzett szaktudása alapján foglalkoztatni kíván;
- aki vállalja, hogy részt vesz a programban partnerként együttműködő Mentoráló szervezet foglalkozásain.
 
A programban résztvevő munkáltató az lehet:
- aki szolnoki székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik,
- aki vállalja, hogy a megjelölt kritériumoknak eleget tesz:
1./ A foglalkoztatási igényeihez szükséges szakképesítésekről a Szakképzési Centrumot 
tájékoztatja.
2./ Munkaviszonyban foglalkoztat minden, a Programhoz csatlakozni kívánó fiatalt szakképesítésének megfelelően, szolnoki telephelyen, amennyiben a munkavállaló a munkaviszony rendkívüli felmondására nem ad okot, a munkáltatói elvárásainak megfelel, és a Mentoráló szervezet tájékoztatása szerint az általa szervezett csoportos, és egyéni foglalkozásokon a Mentoráló szervezet által meghatározott időpontban és időtartamban részt vett.
3./ Az Önkormányzat által a munkavállalók támogatására biztosított forrást részükre 
havi rendszerességgel munkabérbe építve, vagy egyéb foglalkoztatáshoz kötődő juttatásként folyósítja.
4./ A munkavállaló részvételét a Mentoráló szervezet által szervezett csoportos, és 
egyéni foglalkozásokon a munkaidőkeret terhére lehetővé teszi, azzal, hogy a távollétet a munkabérben nem érvényesíti. 
5./ A Mentoráló szervezet munkáját segíti, munkatársai számára a mentoráláshoz
szükséges feltételeket biztosítja, velük együttműködik, részükre folyamatos 
tájékoztatást ad a Programban résztvevő munkavállalók munkahelyi teljesítményéről.
6./ Az Önkormányzat részére kérésre a Program aktuális állásáról tájékoztatást ad.
 
A programban a szolnoki szakképző centrumok megállapodás alapján közvetítő szereppel közreműködnek.
 
Az önkormányzati támogatás elemei: 
- munkára való felkészítését segítő mentorálás biztosítása közreműködő szervezet igénybevételével
- havi konkrét összegű, nettó 10.000.- Ft + járulék/fő/hó mértékű pénztámogatás 
 
Időtartama:
- a programban résztvevő munkáltató vállalásának megfelelő időszak, de legfeljebb 12 hónap a pénztámogatás, 13 hónap a mentorálás időszakára
 
Jelentkezés a programra:
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a „Szolnokon a Jövőd!” gyakornoki programban való részvételre a munkáltatók részére minden év június 30-ig felhívást tesz közzé, melynek elbírálásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által biztosított éves forráskeret figyelembevételével jelen program szabályai alapján minden év szeptember 30-ig dönt. 
 
Bővebb információ:
Bagdi Gabriella
Ifjúsági-közoktatási ügyintéző
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Kulturális és Sport Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: +36 56 503 475; e-mail: bagdig@ph.szolnok.hu
 

Letölthető anyagok:

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app